Gode råd

Her er lidt gode råd vedrørende valg af håndværker og tilbuds indhentning.
Der findes overordnet 3 muligheder, når man vil have en håndværker til, at udføre et stykke arbejde:

Timelønsarbejde bruges oftest ved mindre serviceopgaver og akutte opgaver. Timelønsarbejde er oftest den billigste løsning, da håndværker ikke behøver, at gardere sig for uforudsete udgifter der evt. dukker op under udførelse af arbejdet. Man betaler kun for den brugte tid og materialer, dog er det vigtigt at vide, at man som kunde også betaler for kørsel til og fra arbejdspladsen.
Ved overslagsarbejde giver håndværkeren en ca. pris ud fra kundens beskrivelse af opgaven, dette må ikke opfattes som en fast pris, da prisen i teorien kan blive væsentligt dyrere. Det er dog normal praksis, at prisen max må afvige +- 10 %. Alt derover skal meddeles kunden hurtigst muligt, inden arbejdet fortsætter.

(Når vi udfører arbejde på overslagspris, forsøger vi altid at ramme prisen så præcist som muligt, men skulle der mod forventning dukke uforudsete problemer op, som råd/svampeskader eller konstruktionsfejl, som ikke har været med i overslagspris, kontakter vi straks kunden, for at finde en løsning inden vi fortsætter arbejdet.)

Ved fast pris kommer håndværker ud og måler op, og gennemgår arbejdsbeskrivelsen sammen med kunden. Derefter udregnes et fast tilbud, hvor alt arbejde er beskrevet i tilbuddet. Er håndværker og kunde derefter enige om pris, arbejdes art og betalingsbetingelser, underskrives tilbuddet af begge parter og det er derefter juridisk bindende for begge parter. En fast pris kan godt kombineres med en af de overnævnte muligheder, hvis man fx ved at man har et spær der har rådskader, men håndværkeren ikke kan komme til at bedømme omfanget af skaden før taget er demonteret. Så kan man benytte en overslagspris eller timelønsarbejde på den del af arbejdet. Dette kan være en stor fordel, da kunden så slipper for at betale for, at håndværker gardere sig mod ekstra arbejde ved udbedring, i den faste pris.

(Når vi laver et fast tilbud til en kunde, er det altid efter tilbudslovgivningen enten AB 92 eller AB forbruger)

Ved valg af håndværker er det vigtigt, at man vælger en håndværker der er medlem af en form for garantiordning fx Dansk Byggeri eller lignende, som gør det nemmere for kunden at komme med modkrav, hvis der opstår tvister i forbindelse med arbejdets udførelse, betalingskrav, konkurs eller lignende. Ligeledes går Byg Garanti ordning ind og dækker med op til 100 000,00 kr. Hvis håndværker ikke udbedrer fejl og mangler.

Forberedelse inden håndværker kommer For at lave en så præcis overslagspris eller tilbudspris er det vigtigt, at man som kunde forbereder sig lidt, inden man får besøg af håndværker. Skriv fx ned hvad der nøjagtigt skal laves, materiale valg, farver, tidsplan osv. Findes der tegninger af eksisterende hus eller har man mulighed for selv, at lave skitsetegninger af det man skal have udført, er det en stor fordel. Det er med til, at minimere misforståelser mellem kunde og håndværker og det gør det nemmere, at komme med en skarp pris.

Læs mere om Byg garanti

For at lave en så præcis overslagspris eller tilbudspris er det vigtigt, at man som kunde forbereder sig lidt, inden man får besøg af håndværker. Skriv fx ned hvad der nøjagtigt skal laves, materiale valg, farver, tidsplan osv. Findes der tegninger af eksisterende hus eller har man mulighed for selv, at lave skitsetegninger af det man skal have udført, er det en stor fordel. Det er med til, at minimere misforståelser mellem kunde og håndværker og det gør det nemmere, at komme med en skarp pris.
Når man har fået 2-3 forskellige tilbud, er det vigtigt at man sikre sig, at alt udbudt arbejde er inkluderet i de forskellige tilbud, fx stillads, oprydning og bortkørsel af affald, materialevalg osv. Dette for at man har det rigtige grundlag, for at sammenligne priserne. Det er også vigtigt, at den håndværker man nu vælger, er en man føler man er på bølgelængde med og har tillid til, det gør arbejdets udførelse nemmere for både kunde og håndværker. Og til sidst, det er måske ikke det billigste tilbud her og nu, der er det billigste i længden.